Lars Gulbjørnrud Fjellspregning AS (LGF) er en erfaren maskinentreprenør med spisskompetanse i fjellarbeid og knusing av steinmasser. Selskapet har 20 fulltidsansatte og en egen serviceavdeling. Med godt vedlikeholdte maskiner og entusiastiske medarbeidere garanterer vi resultater. Les mer om LGF...